Garantijos

Garantijos

 • Visoms elektroninėje parduotuvėje www.zaliavirtuve.lt parduodamoms prekėms suteikiame garantiją. Garantinį terminą ir kitas garantines sąlygas rasite prekių aprašymuose bei garantiniuose lapuose.
 • Suteikti garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei prekės buvo naudotos nepažeidžiant prekių eksploatavimo sąlygų, sužymėtų prekių aprašyme ir garantiniame lape, o taip pat laikantis visų naudojimosi instrukcijoje nurodytų reikalavimų bei rekomendacijų.
 • Norint išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės naudojimosi instrukciją prieš pradedant naudotis elektriniu prietaisu ar bet kuria kita preke.
 • Pateikiant prekę garantiniam aptarnavimui pateikite pirkimo dokumentą (PVM sąskaitą-faktūrą arba kasos aparato čekį) ir/arba užpildytą garantinį taloną.
 • Prekės siuntimo išlaidas į garantinį aptarnavimą ir iš jo apmoka pirkėjas.
 • Garantiniu laikotarpiu garantinis remontas atliekamas nemokamai.
 • Garantiniu laikotarpiu pakeistoms arba remontuotoms prekėms garantija galioja likusį garantijos laikotarpį (Garantijos laikotarpis nepratęsiamas). 
 • Atkreipkite dėmesį, kad natūraliai besidėvinčioms dalims garantija nesuteikiama.
 • Jei įsigiję prekę pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti ją per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė pakeičiama į kokybišką nemokamai arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.
 • Jūs turite teisę prašyti , kad netinkamos kokybės prekės būtų keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
 • Visi nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai gali būti sprendžiami kreipiantis į elektroninio vartotojų ginčo sprendimo platformą.
  Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 6751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.